Historie

Z historie Rozvoj Plzeň, z. s.

Nově postavené plzeňské sídliště na Severním předměstí v Plzni bylo jedním z devíti vytypovaných sídlišť v naší republice pro experiment k organizování tělovýchovy a sportu občanů v nově budovaných sídlištích. Po ročním úsilí pana Mgr. Rudolfa Šimka, který se ujal nesnadného úkolu "rozjet" tělovýchovnou a sportovní činnost v největším plzeňském sídlišti, byla v květnu 1982 založena tělovýchovná jednota - TJ Rozvoj Severní předměstí. Jejím posláním byl masový rozvoj tělovýchovy a sportu občanů v sídlišti.
Byly ustaveny tyto dva odbory – ZRTV a turistický.
TJ tehdy měla 1353 členů a prvním tajemníkem byl p. Mgr. Rudolf Šimek.

Nezapomínáme na dlouholeté členy, kteří již nejsou s námi:

Jaroslav DANZER

nar. 24.11.1926
zemřel 1.3.1995
zakládající člen a první předseda oddílu turistiky. V r. 2009 jej KČT® odbor J. Danzera Plzeň (dnešní název KČT, odbor Optimist Plzeň) navrhl do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje. Oblastní výbor KČT Plzeňského kraje návrh nepodpořil a uvedení Jaroslava Danzera do Síně slávy české turistiky PK nebylo schváleno.


V sobotu 12. listopadu 2011 jsme zorganizovali pochod "VZPOMÍNKA NA JARDU DANZERA" k jeho nedožitým 85. narozeninám. Akce se zúčastnil i Jardův bratr - Vlastimil Danzer - s manželkou a svými přáteli. Vzácným hostem byl také bývalý první tajemník a zakladatel TJ Rozvoj Plzeň, čestný člen - pan Mgr. Rudolf Šimek.Miroslav ŠUMA

nar. 13.5.1928
zemřel 25.8.2009
dlouholetý trenér oddílu judo – děti

Čest jejich památkám!


Čestní členové Rozvoj Plzeň, z. s.


Mgr. Rudolf Šimek – zakládající člen a první tajemník TJ
Jaroslav Valach – zakládající člen oddílu turistiky v r. 1982 (spolu s J. Danzerem),
31. 1. 2006 založil oddíl turistiky Aktivní stáří a dodnes je jeho předsedou.
Ing. Jan Kuneš – zakládající člen oddílu jachting, dnes předseda TJ
Pavel Metlický – zakládající člen oddílu házené


HISTORIE 2012:
V rámci oslav 630. výročí založení Bolevce (část městského obvodu Plzeň 1) a 30. výročí založení TJ Rozvoj Plzeň (se sídlem v Bolevci), byl v sobotu 23. 6. 2012 zorganizován pochod
"ZA HISTORIÍ BOLEVECKÝCH RYBNÍKŮ". Akce se zúčastnilo 215 osob.
Významné životní jubileum - 85 let - našeho "Mistra turistiky" - p. Oldřicha Okrouhlého, jsme společně oslavili na akci
"OLDOVA PĚTAOSMDESÁTKA" - v sobotu 14. 4. 2012. Na akci bylo 237 účastníků.
V září se uskutečnila další významná akce:
"SENIOR POCHOD OLDY OKROUHLÉHO" sobota 29. 9. 2012 v Rokycanech. Účast - 140 osob.Křesadlo 2009
„Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci", to je ocenění dobrovolníků v rámci projektu podpory rozvoje dobrovolnictví na území PK, který vyhlašuje Asociace nestáních neziskových organizací Plzeňského kraje a jehož 4. ročník byl pod patronací hejtmanky pí Dr. Milady Emmerové. Z jejích rukou dne 25.5.2009 v galerii Masné krámy v Plzni převzal za svoji dlouholetou dobrovolnickou činnost „ZVLÁŠTNÍ CENU KŘESADLO 2009" také člen řídící skupiny oddílu Aktivní stáří TJ Rozvoj Plzeň pan Oldřich Okrouhlý (82 let).